289896495

Omtrent fotoshoots

Alhoewel ik begrijp dat het best wel mogelijk is dat er zich niet te voorziene omstandigheden aandienen die een afzegging kunnen rechtvaardigen, evenzeer valt het op dat bij sommigen die “omstandigheden” nogal uit de lucht gegrepen zijn…. 
Ondertussen is het aantal schielijke overlijdens  niet meer bij te houden (sic).

En neen, dit is niet leuk meer !

JOHNY WILLEMYNS

Excuses